Главная | Лучшее | RSS канал | Архив новостей | Обратная связь | Добавить в избранное
 Меню
 Поиск Популярное
· 1: Тексти для перевірки техніки читання. 2 клас. 3 клас (Прочтено: 30516 раз)
· 2: Тема. Як тварини готуються до зими. Комахи восени. (Прочтено: 20408 раз)
· 3: Конспекти самопідготовки. Група продовженого дня. ГПД. (Прочтено: 19710 раз)
· 4: Тема: Невидимі ланцюги в осінньому лісі (Прочтено: 18385 раз)
· 5: Тема: Практична робота. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі» (Прочтено: 14629 раз)
· 6: Тема: Птахи восени (Прочтено: 11128 раз)
· 7: Умовні знаки для позначення погодних явищ природи (Прочтено: 9714 раз)
· 8: Наші проекти. Лісова аптека+Відео презентація (Прочтено: 9444 раз)
· 9: Тема: Наші проекти. «Книга скарг» природи+Відео презентація (Прочтено: 8453 раз)
· 10: Усі готові конспекти на уроки природознавства за новою програмою Гільберга. Автор Володарська. (Прочтено: 6745 раз)
 Полезности
 Виховання особистості в колективі.


1. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку.
2. Підходи до розробки проблеми колективу й індивідуальності.
3. Поняття про дитячий колектив, його ознаки, функції, структура і типи.
4. Особливості розвитку дитячого колективу.
5. Педагогічна технологія організації колективної життєдіяльності дітей

1. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку.


Термін «колектив» походить від латинського collectives – збірний. Він означає соціальну групу, об’єднану на основі суспільно значимих цілей, загальних ціннісних орієнтацій і спільної діяльності. У реальному житті існують різні колективи: навчальні, виробничі, студентські, спортивні та інші. Колективи можуть бути одновікові та різновікові, первинні (клас, студентська група) і загальні, які об’єднують декілька первинних колективів (наприклад, загальношкільний колектив).

Колектив – це динамічна соціальна система. У залежності від рівня розвитку розрізняють колектив, що перебуває у процесі свого становлення (наприклад, дитячий колектив) і сформований “зрілий” колектив, тобто колектив з відпрацьованою системою суспільно значимих цілей, чіткою структурою ділових стосунків і форм спільної діяльності, органами самоуправління (наприклад, виробничий колектив, бригади, цеховий колектив та ін.).

Сучасний виховний процес в освітніх закладах різного типу і рівня (дитячий садок, школа, ліцей) орієнтований на цінності гуманізму, співпраці, творчої взаємодії, свободи і відповідальності у вихованні дитини.

Засобом здійснення цих ціннісних орієнтацій стає дитячий колектив як соціальна спільність, що об’єднує дітей спільними цілями, загальною діяльністю і переживаннями.

У колективі дитина входить у широку систему стосунків. Взаємодія дітей розгортається на інформаційному, діяльнісному та емоціональному рівнях.

Інформаційний рівень передбачає взаємодію дітей у процесі обміну інформацією, обговоренні проблем, що виникають, спільному пошуку рішень, прогнозуванні і плануванні майбутнього. На діяльнісному рівні взаємодія в колективі розгортається як співпраця дітей в різних видах колективної діяльності за інтересами, у розробці та практичній реалізації спільних проектів, у коректуванні дій, спрямованих на досягнення загальних цілей. Емоціональний рівень ввзаємодії в колективі відображає домінуючі емоціональні стани дітей, їх спільні переживання, стосунки симпатій чи антипатій між членами колективу, гуманістичні та суспільно значимі мотиви.

Здійснюючи керівництво дитячим колективом, педагог завжди розв’язує двоєдине завдання – сприяє розвитку мотивів єднання і згуртування дітей в колективі та створює умови для реалізації індивідуальності й творчої самобутності кожної особистості. Ініціатива, творча позиція особистості, зростання самостійності і самоуправління дітей, ціннісний зміст їх спільної діяльності є індикаторами виховного потенціалу дитячого колективу.


 Інтегрований урок


Л.ГЛІБОВ «ЧИЖ ТА ГОЛУБ».
ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ
ТАБЛИЧНОГО МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ.ПТАХИ

Тема: Л.Глібов «Чиж та голуб». Закріплення знань табличного множення і ділення. Розв’язування задач на знаходження суми. Птахи
Мета:
- вчити передавати в інтонації характери дійових осіб, продовжити знайомство учнів з особливостями байки. Удосконалювати навички виразного читання, розвивати способи і види читання байки,.
- формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми; закріплювати знання учнів про табличне множення й ділення, порядок виконання арифметичних дій;
- збагачувати знання учнів про птахів.
- виховувати почуття порядності, милосердя, співчуття.
Тип уроку: комбінований
Форма проведення: інтегрований урок читання, математики, природознавства.
Методико – дидактичне забезпечення: таблиці-схеми до задач, картки, малюнки птахів, геометричні фігури, паперові конверти.
Матеріально – технічне забезпечення: комп’ютер, проектор.
Хід уроку


 Тема: Практична робота. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі»Мета: розповісти учням, чому травень і червень — найважливіші місяці в житті тварин; розвивати мислення, мовлення, допитливість; виховувати екологічну культуру.

Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання
— Які зміни в житті звірів спостерігаються навесні?
— Як свійські тварини доглядають за своїми дитинчатами?
— Чому навесні пробуджуються ведмідь, їжак?
— Складіть ланцюг живлення у весняному лісі.
— Поміркуйте, чому говорять: «Травень і червень — місяці тиші».
III. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо виготовляти екологічну листівку «Тиша в лісі».
Тест «Я краще знаю…»


 Апостроф


1. Обведи букви, після яких може ставитися апостроф.

д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р

2. Утвори за зразком слова з апострофом.

Зразок: Торф - торф'яний.
Хлопець - __________________________________
Солома - ___________________________________
Камінь - ___________________________________
Риба - _____________________________________
Олово - ________________________________________
Дерево - _______________________________________

3. Зроби звуко-буквений аналіз слів. Пригадай правило написання слів з апострофом.


 Пам"ятка "Подовжені м'які приголосні звуки"

1. Запиши, як позначаються на письмі подані звуки.

[н':а], [л':е], [ч':а], [т':а], [с':а], [д':у], [т':у], [н':у], [л':а]

2. За допомогою звукових моделей прочитай і запиши слова.


[л':е], [багат':а], [вуг'іл':а], [суд':а], [нас'ін':а], [зан'ат':а], [взут':а], [мал'уван':а].

Новостей: 161 (Страниц: 33, Новостей на странице: 5)
[ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ]
 Зацени
 Статистика

 
Владелец: Ta$H@souL