Главная | Лучшее | RSS канал | Архив новостей | Обратная связь | Добавить в избранное
 Меню
 Поиск Популярное
· 1: Тексти для перевірки техніки читання. 2 клас. 3 клас (Прочтено: 30517 раз)
· 2: Тема. Як тварини готуються до зими. Комахи восени. (Прочтено: 20408 раз)
· 3: Конспекти самопідготовки. Група продовженого дня. ГПД. (Прочтено: 19710 раз)
· 4: Тема: Невидимі ланцюги в осінньому лісі (Прочтено: 18385 раз)
· 5: Тема: Практична робота. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі» (Прочтено: 14630 раз)
· 6: Тема: Птахи восени (Прочтено: 11128 раз)
· 7: Умовні знаки для позначення погодних явищ природи (Прочтено: 9715 раз)
· 8: Наші проекти. Лісова аптека+Відео презентація (Прочтено: 9445 раз)
· 9: Тема: Наші проекти. «Книга скарг» природи+Відео презентація (Прочтено: 8453 раз)
· 10: Усі готові конспекти на уроки природознавства за новою програмою Гільберга. Автор Володарська. (Прочтено: 6745 раз)
 Полезности
 Конспекти самопідготовки. Група продовженого дня. ГПД.

І. Прийом учнів (12.10-12.30)
1. Організація дітей (відмітка в журналі про відсутніх учнів).
2. Робота вихователя з «кур'єрською карткою»:
— засвоєння матеріалу на уроці;
— індивідуальна допомога;
— домашнє завдання та його регламент;
— окремі поради.
II. Година здоров’я (12.30-13.30)
Мета: забезпечити активний відпочинок учнів на свіжому повітрі, підвищити розумову та фізичну активність, працездатність, виховувати бажання зміцнювати своє здоров'я.
1. Вступна частина (10 хв):
— Організація учнів. Організаційні вказівки вихователя.
— Шикування.
— Стройові вправи.
— Ходьба та повільний біг у колоні по одному.
— Загальнорозвивальні вправи під час ходьби. Ходьба в обхід залу (майданчика).
2. Основна частина (25 хв). Організовані ігри.


 Соціальна складова здоров"я. Конспект 2 клас_основи здоров"я
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я
ТВОЇ ПРАВА

Мета: розширити знання учнів про основні права дитини, визначені Конвенцією про
права дитини; вчити виконувати свої обов'язки в школі; виховувати відповідаль¬ність, дисциплінованість.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— Прочитайте назву другого розділу на с. 47. Що ми будемо вивчати у цьому розділі?
— Які ви знаєте права дитини?
— Чи е у дітей обов’язки?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні ви поповните свої знання про те, які права й обов’язки є у дітей.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 47-50)
— У кожної людини с права. Мати право — це означає мати можливість діяти певним чином. Наприклад, коли кажуть, що ти маєш право на свободу слова, цс означає, що ти можеш висловлювати вільно свої думки і ніхто тобі заборонити цього не може. Однак це не означає, що можна говорити і писати будь-що. Не можна ображати інших людей, зводити наклеп, бо тим самим ти будеш порушувати їхнє право на повагу честі та гідності.
Наклеп — неправда, поширювана з метою зганьбити, знеславити кого- небудь.
— Закінчіть речення:
• Користуватися своїм правом можна лише доти,.. (доки не порушуються
права інших осіб).
• Права однієї людини закінчуються там,., (де починаються права іншої).
— Розгляньте малюнок на с. 47. До кого треба звертатися у разі порушення ваших прав?
— Ви маєте багато прав, які дають можливість щасливо рости і розвива¬тися. їх потрібно цінувати. Адже є країни, у яких ваші однолітки не мають таких прав, як ви.
Розгляньте малюнки на с. 48—19 і прочитайте основні права, визначені Конвенцією про права дитини.
Конвенція — це договір, угода між державами з якого-небудь питання.
Конвенція про права дитини — це угода між країнами, у якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей.
— Скористатися своїми правами вам допомагають вихователі, вчителі, тренери, лікарі, міліціонери та інші люди. Але найкращими вашими захисни¬ками і порадниками є батьки. Вони вас знають і розуміють та першими прихо¬дять на допомогу.
— Які права дітей ви знаєте (с. 50)?
— До кого ви звертаєтеся в першу чергу при порушенні прав? Чому?
2. Фізкультхвилинка

 Дидактичні ігри


У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування
дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління
готувалося до праці, полювання, війни, виконання норм поведінки, тобто
гра мала важливі соціальні функції. З розвитком людства,
нагромадженням знань, засобів матеріальної і духовної культу-ри,
прискоренням темпів життя гра поступово втрачала свою навчальну
функцію. Універсальний засіб народної педагогіки, вона починає
вважатися "несерйозним" заняттям, стає переважно привілеєм дітей із
заможних класів, обслуговує лише дозвілля. У школі, з її традиційним
бажанням уникати будь-якої стихійності, з поглядами на учня як на
слухняного виконавця, аж дотепер для гри не було місця.


 Види і методи дидактичних дослідженьДослідження в дидактиці, як і в інших науках, є процесом і
результатом діяльності дослідника. Його мета - здобути нові для
суспільства знання про зако-номірності, зміст, форми, методи,
особливості орга-нізації навчально-виховного процесу в різних умо
вах навчання.
Наукове дослідження відрізняється від звичайної пе-дагогічної праці
наявністю чітко визначеної мети, роз-робкою методики дослідження, яка
спрямована на перевірку певного припущення, сформульованого
до-слідником.


 Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання.


1. Гра “ Обери правильну дорогу”.
Дитина має визначити, якою стежкою або дорогою вона пройде, і пояснить свій вибір.
Унаочнення: Малюнки, на яких зображено лісові стежинки, дороги, обабіч яких розміщено етикетки з правилами поведінки в природному оточенні.
1 варіант. Пропонується три стежки. Якщо піти першою – можна потоптати конвалії, що ростуть на ній. Якщо другою – наступити на мурашник. Посередині третьої стежки горить багаття. ( Висновок: іти треба третьою стежкою, але спочатку загасити багаття).
2 варіант. Слід обрати дорогу. На першій вулиці завод – тут забруднене повітря. На другій – багато транспорту, і немає жодного дерева. Третя дорога – алея з деревами. ( Висновок: іти треба третьою дорогою, оскільки тут дихатимеш чистим повітрям і можеш послухати спів птахів).


Новостей: 161 (Страниц: 33, Новостей на странице: 5)
[ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ]
 Зацени
 Статистика

 
Владелец: Ta$H@souL